Tin tức & Sự kiện feed

Lịch gặp giảng viên ĐATN ngành cầu đường (tháng 05/2016)

 

1. Thời gian & địa điểm:

 

- 14h00, thứ 6 (20/05/2016)

 

- Phòng D601

 

2. Kế hoạch làm đồ án (theo kế hoạch chung của Khoa)

 

 

Thông báo danh sách chia nhóm làm Đồ án tốt nghiệp đợt bổ sung

 

- Danh sách chia nhóm ---> tải về

 

- Sinh viên chủ động liên hệ giảng viên trước ngày 15/05/2016

 

DANH SÁCH SINH VIÊN (DỰ KIẾN) ĐẠT CHUẨN KỸ SƯ ƯU TÚ ĐỢT TN THÁNG 04/2016

DANH SÁCH SINH VIÊN (DỰ KIẾN) ĐẠT CHUẨN KỸ SƯ ƯU TÚ ĐỢT TN THÁNG 04/2016

 

Sinh viên xem tại đây---> tải về

 

Lưu ý:

  - Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .vn trước

15h00 ngày 20/04/2016.

 

Thông báo lịch gặp GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp tháng 05/2016

1. Thời gian & địa điểm:

 

Thứ 5 (05/05/2016), 14h00, phòng B401

 

2. Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện và đã đóng học phí tại phòng tài chính

trongthời gian quy định.

 

* Chú ý: Những SV làm đơn và xin làm ĐATN đợt này chờ thông báo sau

 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp & Báo cáo tốt nghiệp đợt tháng 04/2016

I. Chính quy:

 

1. Bậc đại học: ---> tải về

 

2. Bậc cao đẳng: ---> tải về

II. Ngoài chính quy:

 

Sinh viên tải về tại đây: ---> tải về (19_4)

 

* Sinh viên chú ý theo dõi kế hoạch làm ĐATN & BCTN  đã đăng ngày 28/03 để

 

thực hiện.

 

* Sinh viên làm đơn tại Khoa đóng học phí vào ngày thu tiến :22/04/2016

 

 

Page 2 of 4

link liên kết feed