Tin tức & Sự kiện feed

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 04/2016

 

 
Đối tượng: Sinh viên có tên trong danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng
 
01 và 04/2016.
 
- Thời gian đăng ký: 05/04/2016 - 15/04/2016, 
 
tại Văn phòng khoa Kỹ thuật công trình (D005)
 
- Thời gian làm lễ:
 
+ Tổng duyệt ngày: 28/04/2016 (dự kiến)
 
+ Lễ chính thức ngày:29/04/2016 (dự kiến)
 
- Sinh viên chú ý khi đăng ký:
 
+ Tiền chụp hình riêng từng sinh viên nhận bằng: 30.000 đ
 
+ Tiền thuê lễ phục: 70.000 đ.
 
+ Tiền đặt cọc lễ phục 600.000 đ
 
Tổng cộng: 700.000 VNĐ

 

 

Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp đợt tháng 04/2016

 

KẾ HOẠCH LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Học kỳ 2, năm học 2015 - 2016

 ( Hệ chính quy, Liên thông, VB2, VHVL)

 

NGÀY THÁNG

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ  ( NGƯỜI ) THỰC HIỆN

ĐƠN VỊ  ( NGƯỜI ) PHỐI HỢP

28/03 → 12/04/2016

Khoa phối hợp phòng Đại học lên danh sách sinh viên đủ điều kiện về học vụ, được làm báo cáo tốt nghiệp.

Phòng Đại học

Khoa KTCT

12/04/2016

Phòng Đại học cung cấp danh sách sinh viên được nhận đề tài, khoa thông báo đến sinh viên.

Phòng Đại học

Khoa KTCT

12/04/2016→ 19/04/2016

Thông báo ở bảng tin của khoa và trên website khoa thông tin được làm đồ án .  

Khoa KTCT

 

20/04/2016→ 22/04/2016

Sinh viên đóng học phí tại phòng Tài chính.
( Mức thu theo qui định của Nhà trường)

Phòng Tài chính

Khoa KTCT, phòng Đại học

25/04/2016

In danh sách sinh viên đóng tiền làm đồ án tốt nghiệp

Phòng Đào tạo

Khoa KTCT

26/04/2016

Họp hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

Các Trưởng BM của khoa KTCT

Phòng Đại học để xin phòng

26/04/2016→ 08/08/2018

Sinh viên làm báo cáo tốt nghiệp

GVHD

 

16/06→ 17/06/2016

Sinh viên nộp Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện  đồ án tốt nghiệp (giữa kỳ)

Giáo vụ khoa

 

09/08/2016

Sinh viên nộp đồ án tốt nghiệp

Các Trưởng BM của khoa KTCT

 

09/08 → 28/08/2016

Chấm phản biện, thành lập Hội đồng, chấm đồ án tốt nghiệp

GV chấm, Hội đồng chấm

Thư ký, Giáo vụ khoa

Chú ý:

- Sinh viên đủ điều kiện tham gia ĐATN nhưng không tham gia đợt T04/2016 làm đơn gửi Khoa từ 15/04 - 20/04

xin hoãn nếu không sẽ bị tính nợ học phí.

- SInh viên nợ và hoãn ở các đợt làm ĐATN trước, phải làm đơn xin tham gia ĐATN và gửi Khoa từ 04/04 - 11/04

nếu có nhu cầu làm đợt T04/2016.

 

Hướng dẫn trình bày Đồ án tốt nghiệp & báo cáo tốt nghiệp

Sinh viên tải về tại đây:

http://www.mediafire.com/download/0nugj7d8dwkaodf/HD_TRINH_BAY_KHONG_BIEU_MAU.%282%29.pdf

 

Thông báo kết quả đăng ký môn học trong HK HÈ/2015-2016 cho sinh viên năm I

Phòng Đại học thông báo kết quả đăng ký môn học trong HK HÈ/2015-2016 bổ sung cho sinh viên thuộc khóa 19ĐH & khóa 11CĐ (những môn học còn thiếu so với Chương trình đào tạo năm nhất của từng ngành).

Sinh viên đăng nhập vào website Hệ thống thông tin sinh viên http://htttsv.tdt.edu.vn/, chọn phân hệ "Đăng ký môn học (ĐHCQ - CĐCQ)" vào chức năng “Thông
tin” chọn “Môn học đã đăng ký” chọn HK HÈ/2015-2016 để xem lại kết quả đăng ký kèm thời khóa biểu.
Lưu ý: Trường hợp, sinh viên có kết quả đăng ký kế hoạch học tập trong HK1/2016-2017 trùng với môn học đã được xếp thời khóa biểu trong HK HÈ/2015-2016, phòng Đại học sẽ hủy kết quả đăng ký. Sinh viên kiểm tra lại kết quả đăng ký kế hoạch học tập trong HK1/2016-2017 từ ngày 05/04/2016.
Mọi vấn đề thắc mắc, sinh viên vui lòng liên hệ Văn phòng tư vấn & hỗ trợ (P.E0001) trong giờ hành chính để được Thầy/cô tư vấn.

Trân trọng!

 

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ERASMUS+ NGÀNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ KIẾN TRÚC NĂM HỌC 2016-2017

THÔNG BÁO 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ERASMUS+ NGÀNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

VÀ KIẾN TRÚC NĂM HỌC 2016-2017

 

  1. Thời gian phỏng vấn: 16/03/2016, 13h30
  2. Địa điểm: phòng D0601
  3. Thành phần: LĐ khoa và 2 Bộ môn
  4. Danh sách các SV tham gia phỏng vấn

1

Nguyễn Thị Cẩm Vân

6

Huỳnh Thị Trà Mi

2

Lê Quốc Việt

7

Phạm Tường Nhi

3

Tống Thị Anh Thi

8

Vương Thị Kim Ngân

4

Lê Thị Thủy Tiên

9

Nguyễn Mậu Minh Hiển

5

Nguyễn Tất Duy Thái

10

Nguyễn Phạm Minh Hoàng

Read more: THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ERASMUS+ NGÀNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ KIẾN TRÚC NĂM HỌC 2016-2017
 

Page 3 of 4

link liên kết feed