Lịch gặp giảng viên ĐATN ngành cầu đường (tháng 05/2016)

 

1. Thời gian & địa điểm:

 

- 14h00, thứ 6 (20/05/2016)

 

- Phòng D601

 

2. Kế hoạch làm đồ án (theo kế hoạch chung của Khoa)

 

link liên kết feed