Thông báo lịch gặp GV hướng dẫn đồ án tốt nghiệp tháng 05/2016

1. Thời gian & địa điểm:

 

Thứ 5 (05/05/2016), 14h00, phòng B401

 

2. Đối tượng: Sinh viên đủ điều kiện và đã đóng học phí tại phòng tài chính

trongthời gian quy định.

 

* Chú ý: Những SV làm đơn và xin làm ĐATN đợt này chờ thông báo sau

link liên kết feed