DANH SÁCH SINH VIÊN (DỰ KIẾN) ĐẠT CHUẨN KỸ SƯ ƯU TÚ ĐỢT TN THÁNG 04/2016

DANH SÁCH SINH VIÊN (DỰ KIẾN) ĐẠT CHUẨN KỸ SƯ ƯU TÚ ĐỢT TN THÁNG 04/2016

 

Sinh viên xem tại đây---> tải về

 

Lưu ý:

  - Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .vn trước

15h00 ngày 20/04/2016.

link liên kết feed