• 7.jpg
  • Hoa that.jpg
  • 30.jpg
  • 6.jpg
  • 66.jpg

KẾ HOẠCH NỘP BÀI & BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (ĐẠI HỌC) THÁNG 01/2017

 

I. Kế hoạch thu bài & giao,  bài phản biện:

1. Ngành xây dựng

Thời gian:

- 14h00 đến 15h30 ngày 18/01/2017.

- Nộp bài (file) trên hệ thống chống đạo văn trước ngày 18/01/2017

---> http://khoaluan.tdt.edu.vn/

Sinh viên làm theo hướng dẫn

(những sinh viên không nộp bài hoặc file sẽ không đủ điều kiện ra

hội đồng bảo vệ)

Địa điểm:

- phòng D004 –  ĐH Tôn Đức Thắng, Tân Phong, Q.7.

Đối tượng:

- Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng

2. Ngành cầu đường: 

Thời gian:

- ngày 15/01/2017. theo thông báo bộ môn

- Nộp bài (file) trên hệ thống chống đạo văn trước ngày 18/01/2017

---> http://khoaluan.tdt.edu.vn/

Sinh viên làm theo hướng dẫn

(những sinh viên không nộp bài hoặc file sẽ không đủ điều kiện ra

hội đồng bảo vệ)

Địa điểm:

- theo thông báo bộ môn

Đối tượng:

- Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp ngành cầu đường

3. Ngành quy hoạch: đang cập nhật

Chú ý:

-    Sinh viên nhận bài phản biện: 

+ Đại học: thông báo sau

II. Kế hoạch  bảo vệ đồ án tốt nghiệp:

-  Thông báo sau

* Chú ý: Sinh viên cao dẳng  có mặt lúc 16h00 tại sảnh nhà D ngày ....  để 

chuẩn bị hội đồng và hướndẫn.

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed