KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương trình đào tạo Kỹ sư Xây dựng cầu đường kéo dài 4,5 năm, bao gồm 9 học kỳ. Tương tự với thực tế đào tạo chung, sinh viên được tiếp cận và nâng cao trình độ Anh văn trong suốt 4,5 năm học.  

1. Năm học thứ nhất và thứ hai:

Sinh viên sẽ được học các môn đại cương cần thiết cho một kỹ sư, đó là Toán cao cấp, Vật lý, Hóa đại cương, Cơ học cơ sở…, trong đó chú trọng cả phần lý thuyết và bài tập, thực hành.  Song song với các môn học đại cương, sinh viên cũng bắt đầu được làm quen với các môn cơ sở của chuyên ngành như Sức bền vật liệu, Địa chất công trình, Cơ học đất, Thủy lực đại cương, Thủy văn cầu cống…

Để đáp ứng thực tế phát triển của khoa học công nghệ thông tin, môn tin học rất được chú trọng trong chương trình giảng dạy. Kiến thức về Lập trình (C++), và đặc biệt việc sử dụng thành thạo Autocad cũng là một yêu cầu tối thiểu của người kỹ sư xây dựng. Như vậy, sau 2 năm đầu sinh viên đã được trang bị những kiến thức cần thiết của một kỹ sư xây dựng nói chung và những kiến thức chuyên ngành cơ sở của một kỹ sư xây dựng cầu đường nói riêng.

Giáo dục quốc phòng, Lịch sử Đảng, các môn khoa học Mác - Lênin là những môn không thể thiếu trong chương trình của 2 năm đầu đại cương này. Hành trang về kiến thức chuyên môn cơ bản, về Anh văn,  Tin học, Giáo dục thể chất và chính trị đã giúp sinh viên vững tin theo kịp xu thế hội nhập chung.

2. Năm học thứ 3:

Sinh viên sẽ chủ yếu tập trung nâng cao kiến thức các môn chuyên ngành, sao cho sau khi kết thúc năm thứ 3 sinh viên đã có thể làm được các bài tập lớn về cơ học kết cấu, các đồ án về Bê tông cốt thép, đồ án về thiết kế đường...

Ở năm học này, chúng ta thấy môn học về Tư Tưởng HCM cũng được chú trọng. Môn “Tin học trong thiết kế cầu đường” được đưa vào chương trình, giúp sinh viên nắm vững công nghệ tin học nhằm áp dụng hiệu quả nhất vào thực tế cuộc sống.

3. Năm học thứ 4:

Giúp sinh viên hoàn thiện nốt các kiến thức đã học và bổ sung thêm các kiến thức cần thiết cho một kỹ sư xây dựng cầu đường, sao cho đến cuối năm học, sinh viên có thể làm được các đồ án về thiết kế cũng như xây dựng cầu, đường, các bài tập lớn về thiết kế công trình giao thông đô thị.

Khoa Kỹ thuật công trình chú trọng đào tạo ra những kỹ sư cầu đường có kĩ năng thực hành cao để sau khi tốt nghiệp sinh viên có đủ năng lực thiết kế cũng như thi công các công trình về đường xá, cầu cống. Vì thế, cuối năm thứ 4 sinh viên ngành xây dựng cầu đường sẽ phải trải qua một khóa thực tập tốt nghiệp kéo dài 8 tuần.

4.Sinh viên sẽ dành năm thứ 5, học kỳ 9 để làm đồ án tốt nghiệp.

KẾ HOẠCH HỌC TẬP

link liên kết feed