Kế hoạch mở lớp đào tạo ngắn hạn

   Trung tâm tư vấn và kiểm định xây dựng dự kiến mở lớp đào tạo ngắn hạn cho học viên như sau :

I . Thông tin khoá học:

 Thông tin liên hệ: ĐT: 0975.689.883.( Ms. Thảo Nghĩa)

link liên kết feed