THÔNG BÁO CHIÊU SINH KHÓA HỌC NGẮN HẠN NĂM 2015 – 2016 (đợt 2)

  1. 1. Khóa học phần mềm E-Tabs:

Giảng viên: Th.S Trần Quốc Toàn.

Thời lượng: 40 tiết.

Học phí: 1.000.000 đồng/học viên

  1. 2. Khóa học thiết kế và thi công đường hầm:

Giảng viên: TS. Nguyễn Thống Nhất.

Thời lượng: 30 tiết

Học phí: 1.000.000 đồng/học viên.

  1. 3. Khóa học Midas nâng cao:

Giảng viên: Th.S Võ Văn Thảo; Th.S Võ Thành Nam.

Thời lượng: 40 tiết

Học phí: 1.000.000 đồng/học viên.

  1. 4.   Khóa học Anh văn chuyên ngành:

Giảng viên: Robert.

Thời lượng: 40 tiết

Học phí: 1.000.000 đồng/học viên.

Trung tâm sẽ cấp chứng chỉ chứng nhận hoàn thành khóa học sau khi kết thúc

       5. Khóa học Autocad:

Giảng viên:

Thời lượng: 40 tiết

Học phí: 1.000.000 đồng/học viên

Ghi chú:

-       Thời gian học dự kiến 30/05/2016.

-       Thời gian cụ thể các khóa học sẽ được thông báo trước thời gian học 04 ngày.

-       Học viên ghi danh và đóng tiền tại chỗ, học viên ghi danh tại phòng D0003     (tầng hầm khu D).

-       Mọi thắc mắc có thể liên hệ Phi Anh, ĐT: 0919.584.799.

link liên kết feed