• 7.jpg
  • 30.jpg
  • Hoa that.jpg
  • 66.jpg
  • 6.jpg

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 04/2018 ( chính thức)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 04/2018

Đối tượng: Sinh viên có tên trong danh sách công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01 và 04/2018.

- Thời gian đăng ký: 10/04/2018 - 20/04/2018, 

tại Văn phòng khoa Kỹ thuật công trình (D005)

- Thời gian làm lễ:

+ Tổng duyệt ngày: 02/5/2018 (chính thức)

+ Lễ chính thức ngày: 03/5/2018 ( chính thức)

- Sinh viên chú ý khi đăng ký:

+ Tiền chụp hình riêng từng sinh viên nhận bằng: 30.000 đ

+ Tiền thuê lễ phục: 70.000 đ.

+ Tiền đặt cọc lễ phục 600.000 đ

Tổng cộng: 700.000 VNĐ

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed