• Hoa that.jpg
  • 66.jpg
  • 6.jpg
  • 30.jpg
  • 7.jpg

Kế hoạch & danh sách chia nhóm làm đồ án môn học HKDT2, 17 - 18

Theo kế hoạch giảng dạy, trong học kỳ dự thính 2/2017 - 2018 sinh viên khoa Kỹ thuật

công trình làm các đồ án môn học. Kế hoạch thực hiện như sau:

- Thời gian làm đồ án: 15/03/2018 - 14/5/2018

Sinh viên không đi đúng nhóm & giảng viên hướng dẫn sẽ không có

điểm đồ án.

I. ĐỒ ÁN NGÀNH KIẾN TRÚC: (Đồ án kiến trúc 1, Đồ án kiến trúc 2, Đồ án kiến trúc 3, Phương pháp thể hiện kiến trúc 1, 

Phương pháp thể hiện kiến trúc 2)

- Danh sách chia nhóm tải về

- Lịch giảng đề: Thứ 2 (19/03/2018) , 9h30, phòng D0505

2. ĐỐ ÁN NGÀNH XÂY DỰNG:

- Danh sách chia nhóm tải về

- Lịch giảng đề Đồ án kết cấu thép: Thứ 6, 9h30, phòng B402

- Các nhóm khác SV chủ động liên hệ GVHD

3. Đồ án Quy hoạch:

- Giảng đề lúc 10h00, thứ 2 (26/3/2018), phòng D0505

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed