• Hoa that.jpg
  • 66.jpg
  • 7.jpg
  • 30.jpg
  • 6.jpg

Kế hoạch nộp bài và bảo vệ Đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng (đại học)

I. Kế hoạch thu bài :

1. Ngành kỹ thuật công trình xây dựng ( bậc đại học)

Thời gian:

- 15h00 đến 16h00 ngày 6/3/2018

- Nộp bài (file) trên hệ thống chống đạo văn trước ngày 10/03/2018

---> http://khoaluan.tdt.edu.vn/

Sinh viên làm theo hướng dẫn

(những sinh viên không nộp bài hoặc file sẽ không đủ điều kiện ra

hội đồng bảo vệ)

Địa điểm:

- phòng D004 –  ĐH Tôn Đức Thắng, Tân Phong, Q.7.

Đối tượng:

- Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp ngành kỹ thuật công trình xây dựng

II. Hội đồng bảo vệ dự kiến:

- Thứ 7 (10/3/2018) &  Chủ nhật  (18/3/2018)

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed