• 7.jpg
  • 6.jpg
  • Hoa that.jpg
  • 30.jpg
  • 66.jpg

Kế hoạch & danh sách chia nhóm làm đồ án môn học HK2, 17 - 18

Theo kế hoạch giảng dạy, trong học kỳ 2/2017 - 2018 sinh viên khoa Kỹ thuật

công trình làm các đồ án môn học. Kế hoạch thực hiện như sau:

 - Tuần: 12/01/2018– 21/01/2018 Giảng viên hướng dẫn giảng đề

 - Chính thức tính thời gian làm đồ án: 22/01/2018

Thời gian làm đồ án:

-         Đồ án 2 tín chỉ: từ 22/01/2018 đến 14/04/2018

-         Đồ án >3 tín chỉ: từ 22/01/2018 đến 28/04/2018

Sinh viên không đi đúng nhóm & giảng viên hướng dẫn sẽ không có

điểm đồ án.

Thời gian sinh viên nộp bài  & bảo vệ:

-         Đồ án 2 tín chỉ: từ 16/04/2018 đến 21/04/2018

-         Đồ án 3 tín chỉ: từ 30/04/2018 đến 5/5/2018

Kính đề nghị Thầy/ Cô phối hợp cùng Khoa để sinh viên thực hiện đúng kế

hoạch làm đồ án môn học.

I. ĐỒ ÁN NGÀNH XÂY DỰNG:

- Danh sách chia nhóm sinh viên tải về tại đây

1. Đồ án bê tông cốt thép: ( Cập nhật lại nhóm Thầy Bùi Quốc Bảo, SV xem lại danh sách chia nhóm)

- Lớp tiêu chuẩn giảng đề lúc 15h00, thứ 6 (19/01/2018), tại phòng D0501

- Lớp chất lượng cao sinh viên chủ động liên hệ GVHD trước 20/01/2018.

2. Đồ án nền móng:

- Lớp tiêu chuẩn giảng đề lúc 12h00, thứ 5 ( 18/01/2018), sinh viên tập

trung tại sảnh tầng trệt khu D

- Lớp chất lượng cao sinh viên chủ động liên hệ GVHD trước 20/01/2018.

3. Đồ án thi công:

- Nhóm Thầy Từ Đông Xuân hướng dẫn giảng đề lúc 9h00, thứ 6 (19/01) phòng D0201

- Nhóm Thầy Bùi Quang Tuấn (0903663456) sinh viên chủ động liên hệ GV trước ngày 25/01/2018

II. ĐỒ ÁN NGÀNH CẦU ĐƯỜNG: (cập nhật ĐA bê tông cốt thép)

- Danh sách chia nhóm sinh viên tải về

III. ĐỒ ÁN NGÀNH QUY HOẠCH :... .đang cập nhật

IV. ĐỒ ÁN NGÀNH KIẾN TRÚC:....đang cập nhật

 

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed