• 6.jpg
  • 7.jpg
  • 30.jpg
  • 66.jpg
  • Hoa that.jpg

Kế hoạch thu bài & giao bài phản biện Đồ án tốt nghiệp ( Bậc cao đẳng)

I. Kế hoạch thu bài & giao bài phản biện:

1. Ngành xây dựng ( bậc cao đẳng)

Thời gian:

- 15h00 đến 16h00 ngày 26/01/2018

- Nộp bài (file) trên hệ thống chống đạo văn trước ngày 28/01/2018

---> http://khoaluan.tdt.edu.vn/

Sinh viên làm theo hướng dẫn

(những sinh viên không nộp bài hoặc file sẽ không đủ điều kiện ra

hội đồng bảo vệ)

Địa điểm:

- phòng D004 –  ĐH Tôn Đức Thắng, Tân Phong, Q.7.

Đối tượng:

- Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp ngành xây dựng

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed