• Hoa that.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 66.jpg
  • 30.jpg

Kế hoạch tập sự nghề nghiệp đợt 2 năm học 2017 - 2018

* 02/01 – 06/01/2018

- Sinh viên (SV) đăng ký Tập sự nghề nghiệp (TSNN) trên trang Hệ thống

thông tin sinh viên website (https://student.tdt.edu.vn) chọn phân hệ nộp

đơn trực tuyến.

- Đối tượng đăng ký:
+ SV ĐH khóa 18 (tuyển sinh 2014) trở về trước hoặc SV có nhu cầu

tốt nghiệp trước tiến độ.
+ SV CĐ Khóa 11 (tuyển sinh 2015) trở về trước

*17/01/2018

Dựa vào danh sách SV có đăng ký TSNN, P. Đại học công bố danh sách

SV đủ điều kiện tham gia TSNN trên website P. Đại học

*02/02/2018

Sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn

- Ngành xây dựng: 14h00, thứ 6 ( 2/2/2018) phòng D0306

- Ngành cầu đường: 14h00, thứ 6 ( 2/2/2018) phòng  C403

- Ngành Quy hoạch: 14h00, thứ 6 (2/2/2018, phòng C404

* 02/02/2018 - 7/2/2018

Sinh viên đăng ký đề tài & nơi TSNN tại VPK (D005) bắt buộc

*02/02 – 21/04/2018

Sinh viên thực hiện TSNN.

*24/01 – 26/01/ 2018

- SV đóng tiền TSNN tại P. Tài chính.
- Lưu ý: Học phí TSNN nằm trong học phí HK2/2017-2018, SV nợ học phí

TSNN sẽ không đủ điều kiện dự thi các môn học HK2/2017-2018 (bao gồm

học phần TSNN & các môn học khác).

*12/03/2018

P. Đại học công bố lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn

*2/4 -7/4/2018

- SV thi Kỹ năng thực hành chuyên môn.
- Lưu ý:
Điểm tổng kết học phần TSNN được xem là đạt khi điểm Kỹ năng

thực hành chuyên môn và điểm đánh giá TSNN đều phải ≥ 5,0.

Trường hợp có 01 trong 02(Điểm Kỹ năng thực hành chuyên môn

hoặc Điểm đánh giá TSNN) < 5,00 thì điểm tổng kết học phần

TSNN sẽ được ghi nhận điểm K (điểm chưa hoàn tất).
Sinh viên chưa hoàn tất học phần TSNN sẽ phải đăng ký cả học

phần (TSNN và Kỹ năng thực hành chuyên môn).

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed