• 30.jpg
  • Hoa that.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 66.jpg

Đồ án môn học: học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 (CHÍNH QUI)

KẾ HOẠCH & DANH SÁCH

Đồ án môn học: học kỳ 1, năm học 2017 - 2018 (CHÍNH QUI)

1 Danh sách chia nhóm đồ án môn học: 

1.1 Đồ án kế cầu thép

Danh sách chia nhóm: 

Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề: 15h30, thứ 6 (1/9), phòng D0105

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

1.2 Đồ án ngành kỹ thuật công trình giao thông (cầu đường)

Danh sách chia nhóm: 

Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề: Sinh viên chủ động liên hệ giảng viên trước 02/9

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

 

 

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed