• 7.jpg
  • 6.jpg
  • 66.jpg
  • 30.jpg
  • Hoa that.jpg

Lịch giảng đề Đồ án Hk1 (17 -18) ngành Kiến trúc

TT

TÊN ĐỒ ÁN

CHỦ ĐỀ

SỐ SV

SỐ NHÓM

GIẢNG ĐỀ

1

Kiến trúc 6

(sv KT)

Nhà ở XH cao tầng Tp.HCM

87

05

tuần 3 (21/8/2017)

Ngày: thứ 4, 23/8, 15h05

Phòng: D506

2

Họa thất 3

Nhà ở

Vẽ ghi KT

83

03

tuần 3 (21/8/2017)

Ngày: thứ 4, 23/8, 14h00

Phòng: D201

3

Họa thất 5

Thể thao

154

05

tuần 3 (21/8/2017)

Ngày: thứ 6, 25/8, 9h30

Phòng D101

4

Họa thất kiến trúc 2

(sv QH)

Biệt thự

 

52

02

tuần 3 (21/8/2017)

Ngày: thứ 5, 24/8, 14h00

Phòng: D506

5

Họa thất kiến trúc 3

(sv QH)

 

32

02

tuần 3 (21/8/2017)

Ngày: thứ 6, 25/8, 14h00

Phòng: D506

6

Họa thất kiến trúc 4

(sv QH)

KT CN

25

02

tuần 3 (21/8/2017)

Ngày: thứ 6, 25/8, 12h30

Phòng: D506

7

TK không gian san vườn

 

86

04

tuần 3 (21/8/2017)

Ngày: thứ 7, 19/8, 12h30

Phòng: D506

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed