• 7.jpg
  • 6.jpg
  • Hoa that.jpg
  • 30.jpg
  • 66.jpg

KH & Lịch gặp GVHD Tập sự nghề nghiệp/ Thực tập TN đợt 3 (16 - 17)

                                                             KẾ HOẠCH

     TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP (THỰC TẬP TỐT NGHIỆP)  ĐỢT 3 NĂM HỌC 2016-2017

Căn cứ theo Kế hoạch năm học 2016-2017, Khoa Kỹ thuật công trình thông báo

kế hoạch Tập sự nghề nghiệp (TSNN) đợt 3 năm học 2016 – 2017 dành cho

sinh viên hệ cụ thể như sau như sau:

Stt

Thời gian

Nội dung

1

14h00

6/7/2017

Sinh viên gặp giảng viên hướng dẫn:

-          Ngành xây dựng: C411

-          Ngành cầu đường: B308

-          Ngành quy hoạch: D0105

-          Ngành kiến trúc: B202

2

6/7 – 14/7/2017

Sinh viên đăng ký nội dung TSNN/ TTTN tại VPK ( D005)

(Sinh viên không đăng ký sẽ không tính điểm TSNN/ TTTN)

3

03/7/2017

Phòng đại học chuyển dữ liệu sinh viên đăng ký TSNN vào hệ thống quản lý, Phòng Tài chính căn cứ vào dữ liệu trong hệ thống tính học phí cho sinh viên.

4

10/7 - 14/7/2017

-       Sinh viên đóng tiền TSNN tại Phòng Tài chính.

-       Lưu ý: Học phí TSNN nằm trong học phí HK hè/2016-2017, sinh viên không thực hiện nghĩa vụ học phí HK hè/2016-2017 sẽ không đủ điều kiện dự thi (bao gồm học phần TSNN & các môn học khác).

5

6/7/2017 - 19/8/2017

Sinh viên thực hiện kế hoạch TSNN.

6

24/7/2017

Phòng Đại học công bố lịch thi Kỹ năng thực hành chuyên môn

7

14/8 - 18/8/2017

Sinh viên thi Kỹ năng thực hành chuyên môn.

* Biểu mẫu  áp dụng(bắt buộc):

- Mẫu theo dõi nhật ký thực tập:---> tải về

- Mẫu báo cáo:----> tải về

Nhằm chuẩn bị cho đợt TSNN/TTTN, khoa Kỹ thuật công trình đề nghị sinh viên

theo dõi và thực hiện theo đúng kế hoạch.

 

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed