• 6.jpg
  • Hoa that.jpg
  • 7.jpg
  • 66.jpg
  • 30.jpg

Kế hoạch và danh sách chia nhóm Đồ án HK3 (16 - 17)

KẾ HOẠCH & DANH SÁCH

Đồ án môn học: học kỳ 3, năm học 2016 - 2017 (CHÍNH QUI)

1. Kế hoạch làm đồ án:

Tuần: 7/06/2017 – 11/06/2017 Giảng viên hướng dẫn giảng đề

Chính thức tính thời gian làm đồ án: 12/06/2017

Thời gian làm đồ án: từ 12/06/2017 đến 7/08/2017

Thời gian sinh viên nộp bài cho giảng viên hướng dẫn: 13/8 – 14/8

Ngày 13/8/2017 - 14/8/2017: Bảo vệ đồ án

2 Danh sách chia nhóm đồ án môn học: 

2.1 Đồ án thiết kế đường 2 & Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép:

Danh sách chia nhóm: 

Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề: Sinh viên chủ động liên hệ Giảng viên trước ngày 12/06/2017

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.2 Đồ án bê tông cốt thép 2:

Danh sách chia nhóm: 

Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề: 10g30, thứ 2 (12/06/2017), Phòng: B403

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

2.2 Đồ án kết cấu thép:

Danh sách chia nhóm: 

Tải về tại đây

+ Lịch nhận giảng đề: 15h00, thứ 5 (08/6/2017) , Phòng: B308

Chú ý: Sinh viên không làm đúng nhóm được phân công sẽ bị điểm 0  và Khoa sẽ không giải quyết mọi khiếu nại về điểm.

 

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed