• 7.jpg
  • 30.jpg
  • Hoa that.jpg
  • 6.jpg
  • 66.jpg

Kế hoạch thực tập công nhân, tham quan công trường học kỳ 2, năm học 2016 - 2017

                        KẾ HOẠCH

    Thực tập công nhân, tham quan công trường học kỳ 2, năm học 2016 - 2017

Theo kế hoạch năm học, trong học kỳ 2/2016- 2017 sinh viên ngành kỹ thuật

công trình xây dựng & kỹ thuật công trình giao thông hệ chính quy, khoa

Kỹ thuật công trình sẽ tham gia thực tập công nhân & tham quan cọng trường.

Kế hoạch thực hiện như sau:

- Ngày 26/05/2017: Giảng viên hướng dẫn làm việc với sinh viên

- Thời gian: 15h00, phòng D0506

+ Thời gian thực tập: từ 26/05/2017 đến 26/06/2017

+ Thời gian sinh viên nộp báo cáo  thực tập công nhân cho giảng viên

hướng dẫn: 28/06/2017.

Chú ý:

Sinh viên xin giấy giới thiệu tại văn phòng khoa Kỹ thuật công trình (D005).

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed