• 7.jpg
  • 30.jpg
  • 66.jpg
  • 6.jpg
  • Hoa that.jpg

KẾ HOẠCH NỘP BÀI & BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (CAO ĐẲNG) THÁNG 12/ 2016

KẾ HOẠCH NỘP BÀI & BÁO CÁO TỐT NGHIỆP (CAO ĐẲNG)

THÁNG 12/ 2016

I. Kế hoạch thu bài & giao,  bài phản biện:

Thời gian:

- 14h00 đến 15h30 ngày 03/01/2017 cho bậc Cao đẳng

- Nộp bài (file) trên hệ thống chống đạo văn trước ngày 4/01/2017

---> hướng dẫn

(những sinh viên không nộp bài hoặc file sẽ không đủ điều kiện ra

hội đồng bảo vệ)

Địa điểm:

- phòng D004 –  ĐH Tôn Đức Thắng, Tân Phong, Q.7.

Đối tượng:

- Sinh viên làm báo cáo tốt nghiệp (cao đẳng chính quy)

Chú ý:

-    Sinh viên nhận bài phản biện: 

+ Cao đẳng: 15h00 - 16h00 ngày 6/01/2017

II. Kế hoạch  bảo vệ báo cáo tốt nghiệp:

- Cao đẳng xây dựng (08/01/2017)

+ Hội đồng 1: D0405 , sinh viên có mặt 6h45 tại hội đồng

+ Hội đồng 2: D0406, sinh viên có mặt 6h45 tại hội đồng

* Chú ý: Sinh viên cao dẳng  có mặt lúc 16h00 tại sảnh nhà D ngày 06/01/2017  để 

chuẩn bị hội đồng và hướndẫn.

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed