• 6.jpg
  • 7.jpg
  • 66.jpg
  • Hoa that.jpg
  • 30.jpg

Lịch ôn tập các lớp Anh văn do Khoa Ngoại ngữ tổ chức

STT TÊN MÔN MÃ MÔN THỨ CA SỐ
TIẾT
NGÀY PHÒNG
1 Anh văn 3 001003 2 5 4 5/12/2016 B402
6 5 4 9/12/2016 B402
CN 1 3 11/12/2016 B208
2 5 4 12/12/2016 B408
6 5 4 16/12/2016 B401
CN 1 3 18/12/2016 B208
2 5 4 19/12/2016 B408
6 5 4 23/12/2016 B408
2 Anh văn 4 001004 3 5 4 6/12/2016 B408
5 5 4 8/12/2016 B402
CN 2 3 11/12/2016 B208
3 5 4 13/12/2016 B411
5 5 4 15/12/2016 B402
CN 2 3 18/12/2016 B208
3 5 4 20/12/2016 B409
5 5 4 22/12/2016 B409
3 Anh văn 5 001005 4 5 4 7/12/2016 B409
7 5 4 10/12/2016 B411
CN 3 3 11/12/2016 B208
4 5 4 14/12/2016 B402
7 5 4 17/12/2016 B408
CN 3 3 18/12/2016 B208
4 5 4 21/12/2016 B402
4 5 4 28/12/2016 B402

 

Ghi chú: Sinh viên phải tham gia tiếu thiểu 70% giờ học. Nếu vắng quá số giờ quy định sẽ bị cấm thi

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed