• 7.jpg
  • Hoa that.jpg
  • 6.jpg
  • 30.jpg
  • 66.jpg

Slideshow feed

Kế hoạch & danh sách chia nhóm làm đồ án môn học HKDT2, 17 - 18

Theo kế hoạch giảng dạy, trong học kỳ dự thính 2/2017 - 2018 sinh viên khoa Kỹ thuật

công trình làm các đồ án môn học. Kế hoạch thực hiện như sau:

- Thời gian làm đồ án: 15/03/2018 - 14/5/2018

Sinh viên không đi đúng nhóm & giảng viên hướng dẫn sẽ không có

điểm đồ án.

I. ĐỒ ÁN NGÀNH KIẾN TRÚC: (Đồ án kiến trúc 1, Đồ án kiến trúc 2, Đồ án kiến trúc 3, Phương pháp thể hiện kiến trúc 1, 

Phương pháp thể hiện kiến trúc 2)

- Danh sách chia nhóm tải về

- Lịch giảng đề: Thứ 2 (19/03/2018) , 9h30, phòng D0505

2. ĐỐ ÁN NGÀNH XÂY DỰNG:

- Danh sách chia nhóm tải về

- Lịch giảng đề Đồ án kết cấu thép: Thứ 6, 9h30, phòng B402

- Các nhóm khác SV chủ động liên hệ GVHD

 

Kế hoạch làm đồ án tốt nghiệp, đợt tốt nghiệp tháng 9/2018

NGÀY THÁNG

NỘI DUNG

9/3 → 20/03/2018

Khoa phối hợp phòng Đại học lên danh sách sinh viên đủ điều kiện về học vụ, được làm đồ án tốt nghiệp.

20/03/2018

Phòng Đại học cung cấp danh sách sinh viên được nhận đề tài, khoa thông báo đến sinh viên.

20/03/2018→ 02/04/2018

Thông báo ở bảng tin của khoa và trên website khoa thông tin được làm đồ án .  

02/04/2018→ 06/04/2018

Sinh viên đóng học phí tại phòng Tài chính.
( Mức thu theo qui định của Nhà trường)

09/04/2018

In danh sách sinh viên đóng tiền làm đồ án tốt nghiệp

10/04/2018

Họp hướng dẫn thực hiện đồ án tốt nghiệp. Phân công giảng viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp

10/04/2018→ 29/07/2018

Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp

04/06→ 07/06/2018

Sinh viên nộp Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện  đồ án tốt nghiệp (giữa kỳ)

29/07/2018

08/08/2018

Sinh viên nộp đồ án tốt nghiệp

(Bảng in và file trên hệ thống chống đạo văn)

01/08/2018

08/08/2018

Chấm phản biện, thành lập Hội đồng, chấm đồ án tốt nghiệp

 

Kế hoạch nhận bài bảo vệ Đồ án tốt nghiệp (Đại học)

Đối tượng:

- Sinh viên ngành kỹ thuật công trình xây dựng

- 16h00 - 17h00, ngày 16/3/2018

Địa điểm:

- phòng D004 –  ĐH Tôn Đức Thắng, Tân Phong, Q.7

II. Hội đồng bảo vệ:

- Chủ nhật  (18/3/2018) - Hội đồng 2,3,4,5

 

Page 1 of 39

Spotlight feed

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin

link liên kết feed